Rozhodnutie vo veci domény remymartin.sk (53/2023)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, E. REMY MARTIN & C°, 20, rue de la Société Vinicole, 16100 Cognac, Francúzsko a držiteľa, Shop, s.r.o., Popolná 9603/49, 831 06 Bratislava, SR, IČO: 36 725 455, vo veci domény remymartin.sk.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.