Rozhodnutia

Číslo konania Doména Kľúčové slová Dátum zverejnenia
1/2017 vogue.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka s dobrým menom a relevantná časť verejnosti; neunesenie dôkazného bremena držiteľom domény; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; skutočné používanie domény len na interné účely; účel a rozsah ADR; chránené označenie; geografický rozsah (dosah). 19.02.2018
2/2018 prestigepark.sk Podobnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; obchodné meno; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 23.03.2018
3/2018 redken.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 11.07.2018
4/2018 primat.sk Chránené označenie; nedostatok dobrej viery; zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR. 27.08.2018
5/2018 apas.sk Zhodnosť a podobnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; povinnosti strán; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 21.09.2018
6/2018 lincolnelectric.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; neunesenie dôkazného bremena držiteľom domény; nedostatok dobrej viery; distribútor – obchodný zástupca a jeho záväzok lojality; analogická aplikácia čl. 6 septies Parížskeho dohovoru; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie; geografický rozsah (dosah); časové (ne)obmedzenie nárokov uplatnených v ADR. 21.10.2018
7/2019 petrzalskenoviny.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; neunesenie dôkazného bremena Sťažovateľom; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie. 14.07.2019
8/2019 ipma.sk Podobnosť označení; nedostatok dobrej viery; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu, dlhodobé nevyužívanie domény, licenčná zmluva. 19.08.2019
15/2019 bransontraktor.sk Chránené označenie; nepreukázanie chráneného označenia; nepreukázanie práv k chránenému označeniu. 11.09.2019