Rozhodnutia

 

Číslo konania Doména Kľúčové slová Dátum zverejnenia
1/2017 vogue.sk zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka s dobrým menom a relevantná časť verejnosti; neunesenie dôkazného bremena držiteľom domény; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; skutočné používanie domény len na interné účely; účel a rozsah ADR; chránené označenie; geografický rozsah (dosah) 19.02.2018
2/2018 prestigepark.sk podobnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; obchodné meno; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie 23.03.2018
3/2018 redken.sk zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie 11.07.2018