Rozhodnutia

Číslo konania Doména Kľúčové slová Dátum zverejnenia
1/2017 vogue.sk zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka s dobrým menom a relevantná časť verejnosti; neunesenie dôkazného bremena držiteľom domény; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; skutočné používanie domény len na interné účely; účel a rozsah ADR; chránené označenie; geografický rozsah (dosah) 19.02.2018