Rozhodnutie Experta vo veci domén letenkyryanair.sk; letenky-ryanair.sk; rainar.sk; rainair.sk; rainier.sk; rayanair.sk; raynair.sk; raynar.sk; rayner.sk; reynair.sk; reyner.sk; rianair.sk; ryaniar.sk; ryainair.sk; ryanairlacneletenky.sk; ryanair-letenky.sk; ryanairletenky.sk; ryanar.sk; ryaner.sk; ryannair.sk; rynair.sk (10/2019)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, RYANAIR DAC, Airside Business Park, Swords K67, Co. Dublin, Írsko, a držiteľa, ImpressMedia s.r.o., Hlavná 360, 014 01 Bytča, IČO: 47 Read More …