Rozhodnutie vo veci domény mironet.sk (56/2024)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, Mironet.cz a.s., Nad Kajetánkou 1478/26, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 28189647, vo veci domény mironet.sk.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.