O centre

Komisia pre správu národnej domény .sk schválila nové znenie Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk a zároveň ich prílohu Pravidlá alternatívneho riešenia sporov (Pravidlá ADR). Pravidlami ADR bolo European Information Society Institute (EISi) ustanovené za Centrum ADR. Centrum ADR je opravné podľa Pravidiel ADR riešiť spory vzniknuté vo veci registrácie alebo užívania domény medzi držiteľom a treťou osobu.

Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov predstavuje zložku EISi, ktorá s účinnosťou od 01.09.2017 zastrešuje a koordinuje činnosť expertov rozhodujúcich spory podľa Pravidiel ADR pre doménu .sk