Rozhodnutie vo veci domény madel.sk (54/2023)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, Madel S.p.A., Via Evangelista Torricelli č. 3, Cotignola (RA), Talianska republika, IČO: 01155210394 a držiteľa, MADEL Slovakia, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, SR, IČO: 35 951 079, vo veci domény madel.sk.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.