Rozhodnutie vo veci domény slovenske-kvety.sk (59/2024)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, Kvety.sk s.r.o., Kriváň 351, 962 04 Kriváň, SR, IČO: 36 641 715 a držiteľa, Jozef Ďurica – Slovenské kvety, Vrchárska 1707/15, 962 05 Hriňová, SR, IČO: 53 040 058, vo veci domény slovenske-kvety.sk.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.