Rozhodnutia


Číslo konania Doména Kľúčové slová Dátum zverejnenia
1/2017 vogue.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka s dobrým menom a relevantná časť verejnosti; neunesenie dôkazného bremena držiteľom domény; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; skutočné používanie domény len na interné účely; účel a rozsah ADR; chránené označenie; geografický rozsah (dosah). 19.02.2018
2/2018 prestigepark.sk Podobnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; obchodné meno; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 23.03.2018
3/2018 redken.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 11.07.2018
4/2018 primat.sk Chránené označenie; nedostatok dobrej viery; zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR. 27.08.2018
5/2018 apas.sk Zhodnosť a podobnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; povinnosti strán; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 21.09.2018
6/2018 lincolnelectric.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; neunesenie dôkazného bremena držiteľom domény; nedostatok dobrej viery; distribútor – obchodný zástupca a jeho záväzok lojality; analogická aplikácia čl. 6 septies Parížskeho dohovoru; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie; geografický rozsah (dosah); časové (ne)obmedzenie nárokov uplatnených v ADR. 21.10.2018
7/2019 petrzalskenoviny.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; neunesenie dôkazného bremena Sťažovateľom; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie. 14.07.2019
8/2019 ipma.sk Podobnosť označení; nedostatok dobrej viery; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu, dlhodobé nevyužívanie domény, licenčná zmluva. 19.08.2019
9/2019 ryanair.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 03.10.2019
10/2019 letenkyryanair.sk; letenky-ryanair.sk; rainar.sk; rainair.sk; rainier.sk; rayanair.sk; raynair.sk; raynar.sk; rayner.sk; reynair.sk; reyner.sk; rianair.sk; ryaniar.sk; ryainair.sk; ryanairlacneletenky.sk; ryanair-letenky.sk; ryanairletenky.sk; ryanar.sk; ryaner.sk; ryannair.sk; rynair.sk Zhodnosť a podobnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 21.09.2019
11/2019 aspirin.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; dobré meno; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 09.10.2019
12/2019 bepanthen.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; dobré meno; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 09.10.2019
13/2019 rennie.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; dobré meno; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie. 09.10.2019
14/2019 supradyn.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; nepoužívanie domény; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 09.10.2019
15/2019 bransontraktor.sk Chránené označenie; nepreukázanie chráneného označenia; nepreukázanie práv k chránenému označeniu. 11.09.2019
16/2019 alcatel-lucent.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; dosahovanie neoprávneného zisku; priťahovanie používateľov na webové sídlo tretej osoby; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 06.11.2019
17/2019 1xbet.sk Podobnosť označení; nedostatok dobrej viery; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu, krátkodobé nevyužívanie domény. 15.12.2019
18/2019

spartak.sk

fcspartak.sk

spartaktrnava.sk

fcspartaktrnava.sk

Zhodnosť označení; podobnosť označení, pravdepodobnosť zámeny; obchodné meno; nezapísané označenie; dobré meno; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie; fanúšikovská stránka, neprimeraná výška požadovanej protihodnoty. 15.01.2020
19/2019 tarekdental.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; obchodné meno; nedostatok dobrej viery; opakované nekalé jednanie; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; dosiahnutie neoprávneného zisku; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 16.01.2020
20/2019 crapal.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; existencia legitímneho záujmu; povinnosti strán; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 02.03.2020
21/2020 doformy.sk Podobnosť označení, pravdepodobnosť zámeny; nezapísané označenie; dobré meno; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie. 26.04.2020
22/2020 converse.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; dobré meno; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; nedostatok dobrej viery; opakované nekalé jednanie; blokačný charakter; typosquatting. 01.07.2020
23/2020 malyhaj.sk Obrazová známka s popisným slovným prvkom; podobnosť označení, nadobudnutá rozlišovacia spôsobilosť; geografická oblasť menšia ako krajina; prepojenosť držiteľov; dobrá viera u nového držiteľa. 29.06.2020
24/2020 venira.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; registrácia konkurujúcim podnikateľom; účel a rozsah ADR; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie. 09.10.2020
25/2020 spartaktrnava.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; obchodné meno; nezapísané označenie; dobré meno; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie. 11.11.2020
26/2020 viagra-eshop.sk Podobnosť označení; ochranná známka; dobré meno; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie. 21.12.2020
27/2020 backmarket.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; nedostatok dobrej viery; opakované nekalé jednanie; blokačný charakter; domain grabbing. 21.12.2020
28/2020 perinbaba.sk Koncept chráneného označenia; autorskoprávna ochrana názvu diela alebo postavy z diela; zamestnanecké dielo; výkon majetkových práv; osobnostné práva; počítanie lehôt; žiadosť o predĺženie lehoty. 15.01.2021
30/2020 levi.sk Podobnosť označení; dobré meno sťažovateľa; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; registrácia konkurujúcim podnikateľom; presmerovanie na konkurenčnú doménu; účel a rozsah ADR; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie. 01.03.2021
32/2021 hammerstrength.sk Aktívna legitimácia; náležitosti súhlasu majiteľa chráneného označenia; prevod na tretiu osobu; nepoužívanie domény po dobu 2 rokov; koncept konania ADR; identické označenie; dvojitá identita; spôsobilosť domény na legitímne používanie; hodnotenie dôkazov. 04.11.2021
33/2021 granulox.sk; granudacyn.sk Zhodnosť označení; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; registrácia za účelom predaja; presmerovanie na inú doménu; účel a rozsah ADR; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie. 07.01.2022
35/2022 topregal.sk Zhodnosť označení; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; registrácia za účelom predaja; presmerovanie na inú doménu; účel a rozsah ADR; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie. 25.04.2022
36/2022 arla.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; nedostatok dobrej viery; opakované nekalé jednanie; geo-targeting; affiliate marketing. 15.05.2022
39/2022 bioderma.sk Chránené označenie; zhodnosť označení; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; neaktívna doména; účel a rozsah ADR; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu. 06.06.2022
38/2022 obrodenamatica.sk Podobnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; názov právnickej osoby; ochranná známka; označenie domény; nedostatok dobrej viery; absencia legitímneho záujmu; kritika; chránené označenie. 16.06.2022
37/2022 cws.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; súhlas majiteľa chráneného označenia, ochranná známka; dobré meno; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 29.06.2022
40/2022 ferring.sk Chránené označenie; zhodnosť označení; ochranná známka; dobré meno a povesť; nedostatok dobrej viery; zastierací obsah; neaktívna doména; účel a rozsah ADR; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; neaktivita držiteľa. 02.10.2022
41/2022 canalplus.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; dôkazné bremeno držiteľa; nedostatok dobrej viery; nepoužívanie domény. 06.10.2022
42/2022 nutrifood.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; rozlišovacia spôsobilosť; označenie domény; dostatok dobrej viery; právo a legitímny záujem; chránené označenie. 12.01.2023
44/2022 umbroll.sk Súhlas s prevodom domény; ochranná známka; dobré meno; nedostatok dobrej viery; existencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 10.02.2023
46/2023 ab-com.sk Zhodnosť označení; podobnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; obchodné meno; ochranná známka; nezapísané označenie; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 02.06.2023

48/2023

biontech.sk Zhodnosť označení; slovná a obrazová/kombinovaná ochranná známka; nedostatok dobrej viery; registrácia za účelom predaja; nevyužívanie domény; blokácia domény; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie. 30.06.2023

45/2023

stiga.sk Zhodnosť označení; zhodnosť tovarov; dvojitá zhodnosť; pravdepodobnosť zámeny; presmerovanie domény; dobromyseľná ponuka a predaj originálnych výrobkov; existencia práva alebo legitímneho záujmu; vyčerpanie práv z ochrannej známky; Oki Data test; význam plynutia času; dôkazné bremeno sťažovateľa. 02.07.2023

49/2023

facebook.sk Zhodnosť označení; dobré meno; slovná ochranná známka; nedostatok dobrej viery; nevyužívanie domény; presmerovanie domény; blokácia domény; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie. 31.07.2023

51/2023

isostar.sk Zhodnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; dôkazné bremeno držiteľa; zmeškanie lehoty na vyjadrenie k návrhu; nedostatok dobrej viery; nepoužívanie domény; cybersquatting. 02.08.2023

50/2023

topobaly.sk Zhodnosť označení; dobré meno; slovná ochranná známka; nedostatok dobrej viery; nevyužívanie domény; presmerovanie domény; blokácia domény; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; chránené označenie. 09.08.2023

52/2023

abcom-store.sk; abcomcz.sk; abcomczech.sk; abcomstore.sk; ab-comcz.sk; ab-comczech.sk; ab-comstore.sk

Zhodnosť označení; podobnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; obchodné meno; ochranná známka; neunesenie dôkazného bremena; nezapísané označenie; nedostatok dobrej viery; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 23.08.2023
53/2023 remymartin.sk Zhodnosť a podobnosť označení; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; nedostatok dobrej viery; nepoužívanie domény; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; rozlišovacia spôsobilosť; účel a rozsah ADR; chránené označenie. 06.09.2023
54/2023 madel.sk Zhodnosť označení; ochranná známka; obchodné meno; dobré meno; pravdepodobnosť zámeny; ukončenie činnosti distribútra; existencia práva alebo legitímneho záujmu; účel a rozsah ADR; dôkazné bremeno sťažovateľa; absencia preukázania nedostatku dobrej viery. 23.02.2024
55/2023 c-and-a-online.sk Podobnosť označení; dobré meno; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; nedostatok dobrej viery, parazitujúca webstránka. 06.03.2024
57/2024 mouonline.sk Podobnosť označení; dobré meno; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu; nedostatok dobrej viery; parazitujúca webstránka. 26.04.2024