Chcem sa stať expertom

Každý odborník na Slovensku má možnosť stať sa expertom v Centre ADR. Centrum ADR je stále otvorené novým posilám. Proces vyberania nových expertov je nasledovný:

Krok 1: Záujemca o pozíciu experta riadne a pravdivo vyplní tento formulár, čím prejaví svoj záujem stať sa expertom. Okrem iného musí poskytnúť odporúčania od 2 odborníkov, svoje CV a vysvetliť svoju motiváciu.

Krok 2: Centrum ADR pravidelne prechádza svojou databázou záujemcov, a ak existuje potreba ustanoviť experta, spustí hlasovanie o prijatí nového experta. V rámci hlasovania všetci existujúci experti hlasujú o všetkých prihlásených záujemcoch.

Krok 3: Vybraný záujemca je následne kontaktovaný Centrom ADR a je mu ponúknutá pozícia experta. Záujemca môže ponuku samozrejme aj odmietnuť. V prípade, ak ju príjme, jeden z existujúcich expertov mu bude ustanovený ako mentor po dobu prvých dvoch rokov, alebo prvých 7 sporov.

Ak ste sa registrovali ako záujemca o pozíciu experta a neboli ste kontaktovaný, znamená to, že momentálne nepotrebujeme nových expertov, alebo boli nateraz vybraní iní, viac skúsení záujemcovia. Ak chcete po čase aktualizovať svoju existujúcu registráciu, môžete tak urobiť jednoducho opätovným vyplnením formulára.

Držíme Vám palce a tešíme sa na Váš záujem.

V prípade otázok nás kedykoľvek môžete kontaktovať.