Rozhodnutie vo veci domén abcom-store.sk, abcomcz.sk, abcomczech.sk, abcomstore.sk, ab-comcz.sk, ab-comczech.sk, ab-comstore.sk (52/2023)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, AB-COM, s.r.o., M. Rázusa 4795, 955 01 Topoľčany, SR, IČO: 36 530 786 a držiteľa, AB COM CZECH, s.r.o., Stěžerská 882, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, ČR, IČO: 25974939, vo veci domén abcom-store.sk, abcomcz.sk, abcomczech.sk, abcomstore.sk, ab-comcz.sk, ab-comczech.sk, ab-comstore.sk, ktorých držiteľom bola jedná osoba.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.