Rozhodnutie vo veci domény primat.sk

Centrum ADR rozhodlo v poradí štvrtý doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, Primat.cz s.r.o., Anglická 140/20, 120 00 Praha 2, Česká republika, a držiteľa, OMRIN BUSINESS, s.r.o., Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha, Česká republika, vo veci domény primat.sk

Zhrnutie odborného rozhodnutia Experta ako aj jeho celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.