Rozhodnutie vo veci domény apas.sk

Centrum ADR rozhodlo v poradí piaty doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, Asociácia personálnych agentúr Slovenska, Obchodná 2, 811 01 Bratislava, IČO: 36 065 790, a držiteľa, G & H, s.r.o., Nám. Oslobodenia 4/18, 905 01 Senica, IČO: 36 274 381, vo veci domény apas.sk

Zhrnutie odborného rozhodnutia Experta ako aj jeho celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.