Rozhodnutie vo veci domény redken.sk

Centrum ADR rozhodlo v poradí tretí doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, L’Oréal, 15 rue Roayale, 75008 Paríž, Francúzsko,  a držiteľa, RIDANI s.r.o., Hlavná 45, 040 01 Košice, SR, IČO: 36 594 679, vo veci domény redken.sk.

Zhrnutie odborného rozhodnutia Experta ako aj jeho celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.