Rozhodnutie vo veci domény petrzalskenoviny.sk

Centrum ADR rozhodlo v poradí siedmy doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, vo veci domény petrzalskenoviny.sk

Zhrnutie odborného rozhodnutia Experta ako aj jeho celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.