Rozhodnutie vo veci domény ipma.sk

Centrum ADR rozhodlo v poradí ôsmy doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, Spoločnosť pre projektové riadenie, Hrachová 4, 821 05 Bratislava , vo veci domény ipma.sk

Zhrnutie odborného rozhodnutia Experta ako aj jeho celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.