Rozhodnutie vo veci domény lincolnelectric.sk

Centrum ADR rozhodlo v poradí šiesty doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, Lincoln Global, Inc., 9160 Norwalk Boulevard, Santa Fe Springs, California 90670, USA, a držiteľa, AMP WELDING, s.r.o., 568 Konská 013 13, IČO: 31 594 140, vo veci domény lincolnelectric.sk

Zhrnutie odborného rozhodnutia Experta ako aj jeho celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.