Rozhodnutie vo veci domény obrodenamatica.sk (38/2022)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, Matica slovenská, verejnoprávna ustanovizeň, so sídlom P. Mudroňa 507/1, 036 01 Martin, IČO: 00179027, vo veci domény obrodenamatica.sk.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.