Rozhodnutie vo veci domény bioderma.sk (39/2022)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, NAOS, 355 Rue Pierre-Simon Laplace, AIX-EN-PROVENCE 13290, Francúzsko, a držiteľa, Fuel Factory s.r.o., Tajovského 6644/52, 080 05 Prešov, SR, IČO: 48 299 723, vo veci domény bioderma.sk.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.