Rozhodnutie vo veci domény cws.sk (37/2022)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, CWS-boco Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, SR, IČO: 31 411 045, vo veci domény cws.sk.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.