Rozhodnutie vo veci domény mouonline.sk (57/2024)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, Mou Limited, 32 Woodstock Grove, London W12 8LE, United Kingdom, vo veci domény mouonline.sk.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.