Rozhodnutie vo veci domény c-and-a-online.sk (55/2023)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, C&A AG, Oberneuhofstrasse 6, 6340 Baar, Švajčiarsko, registračné číslo: CH-170.3.011.371-1, vo veci domény c-and-a-online.sk.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.