Rozhodnutie vo veci domény bransontraktor.sk

Centrum ADR rozhodlo v poradí deviaty doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, KOCHT s.r.o, Ochtiná 198, 049 35 Ochtiná, IČO: 51 010 810, vo veci domény bransontraktor.sk

Zhrnutie odborného rozhodnutia Experta ako aj jeho celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.