Rozhodnutie vo veci domény doformy.sk (21/2020)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, FIT PLUS, spol. s r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 31 352 62 a držiteľa, ANIN s.r.o., so sídlom 308, 919 09 Šelpice, IČO: 46 374 426, vo veci domény doformy.sk

Zhrnutie odborného rozhodnutia Experta ako aj jeho celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.