Rozhodnutie vo veci domény crapal.sk (20/2019)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, ArcelorMittal Bissen & Bettembourg, Route de Finsterthal, L-7769 Bissen, Luxembursko a držiteľa, OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 316 717, vo veci domény crapal.sk

Zhrnutie odborného rozhodnutia Experta ako aj jeho celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.