Rozhodnutie vo veci domény malyhaj.sk (23/2020)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, BEL-HOUSE, a.s., so sídlom Volgogradská 13, 080 01 Prešov, IČO: 36 440 311, a držiteľa, Berdar, s.r.o., so sídlom Žilinská 7028/1, 811 05 Bratislava, IČO: 50 858 084, vo veci domény malyhaj.sk.

Zhrnutie odborného rozhodnutia Experta ako aj jeho celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.