Rozhodnutie vo veci domény ferring.sk (40/2022)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, Ferring B.V., Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp, Holandské kráľovstvo, vo veci domény ferring.sk.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.