Rozhodnutie vo veci domény biontech.sk (48/2023)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, BioNTech SE, An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Nemecko a držiteľa, EPDR s.r.o., Topoľová 3, 91705 Trnava, SR, IČO: 50 100 432, vo veci domény biontech.sk.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.