Rozhodnutie vo veci domény stiga.sk (45/2023)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, STIGA AB, P.O.Box 1006, 573 28 Tranas, Švédsko, a držiteľa, IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 36 340 073, vo veci domény stiga.sk.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.