Rozhodnutie vo veci domény ab-com.sk (46/2023)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, AB-COM, s.r.o., M. Rázusa 4795, 955 01 Topoľčany, SR, IČO: 36 530 786 a držiteľa, AB COM CZECH, s.r.o., Stěžerská 882, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, ČR, IČ: 25974939, vo veci domény ab-com.sk.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.