Rozhodnutie vo veci domény arla.sk (36/2022)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, Arla Foods amba, Sonderhoj 14, 8260 Viby J, Dánsko, zastúpeného advokátskou a patentovou kanceláriou Všetečka Zelený Švorčík a partneři, Hálkova 2, 120 00 Praha 2, ČR, vo veci domény arla.sk.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.