Rozhodnutie vo veci domén topregal.sk (35/2022)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, TOPREGAL GmbH, so sídlom Industriestr. 3, 70794 Filderstadt, Nemecko, zastúpeného Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, so sídlom Äußere Sulzbacher Straße 100, 90491 Norimberg, Nemecko a držiteľa, BERSICOMP s.r.o., so sídlom Bartošovce 200, 08642 Bartošovce, Slovensko, IČO: 51 478 374, zastúpeného JUDr. Ján Šofranko, advokát, Hraničná 2, 040 17 Košice, SR vo veci domény topregal.sk.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.