Rozhodnutie vo veci domén granulox.sk a granudacyn.sk (33/2021)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, Molnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3C, SE-415 02 Goteborg, Švedsko a držiteľa, OMD Capital s.r.o., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1 – Staré město, Česká republika, vo veci domén granulox.sk a granudacyn.sk, ktorých držiteľom bola jedná osoba.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.