Rozhodnutie vo veci domény topobaly.sk (50/2023)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, SECUPACK s.r.o., Syrovice 688, 664 67 Syrovice, Česká republika, IČO: 28287592, vo veci domény topobaly.sk.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.