Rozhodnutie vo veci domény perinbaba.sk (28/2020)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa zastúpeného doc. JUDr. Alešom Rozehnalom, Ph.D., advokátom, Týnská 12, Praha 1, ČR a držiteľa, WebStores, s.r.o., Francisciho 9, 811 08 Bratislava, SR, vo veci domény perinbaba.sk.

Zhrnutie odborného rozhodnutia Experta ako aj jeho celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.