Rozhodnutie vo veci domény backmarket.sk (27/2020)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, JUNG S.A.S, 154 boulevard Macdonald, F-75019 Paříž, Francúzsko, a držiteľa, Domain Robot Limited, 6-9 Trinity Street, 2 Dublin 2, Írsko, vo veci domény backmarket.sk.

Zhrnutie odborného rozhodnutia Experta ako aj jeho celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.