Rozhodnutia vo veciach domén aspirin.sk, bepanthen.sk, rennie.sk, supradyn.sk (11,12,13,14/2019)

Centrum ADR rozhodlo ďalšie doménové spory v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľov, Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-Str. 10, D- 40789 Monheim am Rhein, Nemecko a Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Str. 84, CH-Basel, Švajčiarsko, vo veci domén aspirin.sk, bepanthen.sk, rennie.sk, supradyn.sk, ktorých spojítkom bol rovnaký držiteľ.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.