Rozhodnutie vo veci domény ryanair.sk (9/2019)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, RYANAIR DAC, Airside Business Park, Swords K67, Co. Dublin, Írsko, a držiteľa, KENGI, s.r.o., Hviezdoslavova 606/23, Solčany 956 17, IČO: 36 802 760 , vo veci domény ryanair.sk

Zhrnutie odborného rozhodnutia Experta ako aj jeho celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.