Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény perinbaba.sk (28/2020)

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ je známy režisér. Okrem iného sa do dejín Slovenska a Česka zapísal svojou prácou na medzinárodnom filme „Perinbaba“, kde pôsobil ako režisér a spoluautor scenára. Film „Perinbaba“ bol napísaný na námet germánskej ľudovej rozprávky zozbieranej bratmi Grimmovcami s názvom „Frau Holle“. Ústrednou postavou tejto rozprávky je pani „Holle“, niekedy voľne prekladaná ako pani Zima. Tá prostredníctvom svojej čarovnej periny nadeľuje ľudom sneh. Sťažovateľ si uplatňuje ochranu z titulu autorského práva k názvu diela alebo postavy. Podporne si uplatňuje aj práva z ochrannej známky. Sťažnosť je neúspešná, pretože majetkové práva k prípadnému dielu vykonáva iná osoba. Osobnostné práva autora nie sú samotnou registráciou dotknuté. Expert navyše po bližšom preskúmaní dospel k záveru, že samotné označenie „Perinbaba“ pravdepodobne nie je osobitne chránené autorským právom pretože je predurčené ľudovým námetom diela. Napokon, uplatňovaná ochranná známka nepatrí Sťažovateľovi.

Summary:

The Complainant is a famous movie director. He became particularly famous in Slovakia and Czechia for his work on the movie „Perinbaba“ („The Feather Fairy“), in which he acted as a director and a co-author of the script. The movie is based on an old germanic folk tale collected by the Grimm brothers, known as „Frau Holle“. The central figure of the tale is an old woman who spreads snow using her magical feather bed. The Complainant invokes copyright in the title of the movie and the name of the main character against a domain name with an identical name – „perinbaba.sk“. The complaint fails because the Complainant does not exercise the economic rights to the underlying work, as they belong to his former employer. His moral rights are not impacted by a mere registration of a domain name. Furthermore, the Expert had serious doubts about copyright protection of the word „Perinbaba“ as it is heavily predetermined by a folk motif of the movie, which it merely describes. Finally, Complainant’s invocation of a trademark also fails because it is owned by a third party.