Odborné rozhodnutie Experta vo veci domény hammerstrength.sk

Celé rozhodnutie je k dispozícií na stiahnutie tu.

Zhrnutie:

Sťažovateľ je držiteľom nevýhradnej licencie k slovnej ochrannej známke „Hammer Strength“. Držiteľ domény podniká v oblasti fitness. Zaregistroval si doménu, ktorá je zhodná so slovnou ochrannou známkou, pričom ju viac ako dva roky nepoužíva. Expert dospel k záveru, že Sťažovateľ je aktívne legitimovaný, pretože ako nevýhradný držiteľ licencie predložil osobitný súhlas majiteľa známky s týmto konaním. Expert konštatoval zhodnosť používaného označenia vzhľadom na činnosť Držiteľa a mal za to, že ide o prípad dvojitej identity kedy sa pravdepodobnosť zámeny prezumuje. Nedostatok dobrej viery Expert odvodil predovšetkým z jeho dlhej nečinnosti. Legitímny záujem nebol Držiteľom preukázaný.

Summary:

The complainant is a holder of a non-exclusive trademark license to the trademark „Hammer Strength“. The domain name holder conducts business in the area of fitness. He registered for himself the domain name „hammerstrength.sk„. The domain was never put into use. The Expert concluded that the complainant has legal standing to file an ADR complaint because he provided the ADR Center with an ad hoc consent of the trademark owner to initiate these proceedings as a non-exclusive licensee. Such consent of a licensee requires clear identification of the trademark, domain name, and domain name holder. The Expert found that the domain name is identical to the registered trademark. Owing to the domain name holder’s business activities in the same area, and despite non-use of the domain name, the Expert concluded that the case concerns a double-identity scenario where the likelihood of confusion is to be presumed. The lack of good faith was derived from a continuous non-use of the domain name for a period exceeding two years. The domain name holder failed to prove any legitimate interest to use the domain name. The complaint was thus successful and the domain was subsequently transferred to the complainant.