Zverejnenie Rokovacieho poriadku

Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov ako Centrum ADR dnes zverejnilo Rokovací poriadok, ktorý obsahuje popis procesného postupu pre riešenie sporov podľa Pravidiel ADR, ako aj sadzobník príslušných poplatkov. Rokovací poriadok sa nachádza aj v sekcií „Základné dokumenty ADR“.

FAQ ako aj ďalšie informácie budú postupne dopĺňané.