Rozhodnutie vo veci domény viagra-eshop.sk (26/2020)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, UPJOHN US 1 LLC, so sídlom 235 East 42nd Street, New York 10017, USA, a držiteľa, WebHouse, s.r.o., so sídlom Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36 743 852, vo veci domény viagra-eshop.sk.

Zhrnutie odborného rozhodnutia Experta ako aj jeho celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.