Rozhodnutie vo veci domény venira.sk (24/2020)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, TOPADROIT a.s., so sídlom Přemyslovců 1014/45, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ČR, IČO: 06048251, a držiteľa, Big Lion s.r.o., so sídlom Nálepkova 42, 921 01 Piešťany, IČO: 47 904 640, vo veci domény venira.sk.

Zhrnutie odborného rozhodnutia Experta ako aj jeho celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.