Rozhodnutie vo veci domény umbroll.sk (44/2022)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, Roll-lamell Árnyékolástechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Bem József u. 5., 2120 Dunakeszi, Maďarsko,  IČO: 10755804-2511-113-13, a držiteľa, MARKÍZY, s.r.o., Okružná 1483/108, 979 01 Rimavská Sobota, SR, IČO: 45 423 253, vo veci domény umbroll.sk.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.