Rozhodnutie vo veci domény spartaktrnava.sk (25/2020)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, FC Spartak, a.s., so sídlom Dolné bašty 14, 917 01 Trnava, IČO 36 247 057, a držiteľa, KlingonTech s.r.o., so sídlom Peterská 20, 851 03 Bratislava, IČO: 50 540 815, vo veci domény spartaktrnava.sk.

Zhrnutie odborného rozhodnutia Experta ako aj jeho celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.