Rozhodnutie vo veci domény nutrifood.sk (42/2022)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, GNT Group B.V., Industrieweg 26, NL-5731 HR Mierlo, Holandské kráľovstvo a držiteľa, Nutri a.s., Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, SR, IČO: 50137433, vo veci domény nutrifood.sk.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.