Rozhodnutie vo veci domény facebook.sk (49/2023)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025, Spojené štáty americké, vo veci domény facebook.sk.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.