Rozhodnutie vo veci domény converse.sk (22/2020)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, ALL STAR C.V., so sídlom One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005 6453, USA,  a držiteľa, Datamining  Partners s.r.o., so sídlom Horný Val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 46 868 496 (ID: sub_707201), vo veci domény converse.sk.

Zhrnutie odborného rozhodnutia Experta ako aj jeho celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.