Rozhodnutie vo veci domén spartak.sk, fcspartak.sk, spartaktrnava.sk, fcspartaktrnava.sk (18/2019)

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, FC Spartak, a.s., so sídlom Koniarekova 19, 917 21 Trnava, IČO: 36 247 057, vo veci domén spartak.sk, fcspartak.sk, spartaktrnava.sk, fcspartaktrnava.sk, ktorých držiteľom bola jedná osoba.

Zhrnutie odborných rozhodnutí Expertov ako aj ich celý text je dostupný v sekcií Rozhodnutia.