Návod k on-line platforme

Pre zjednodušenie a sprehľadnenie procesu registrácie nového účtu v on-line platforme Centra ADR, prihlásenia sa do vytvoreného užívateľského účtu ako aj spôsobu zasielania podaní Centru ADR sme pre Vás pripravili prehľadný Návod so screenshotmi, poznámkami a upozorneniami.